Ucitelji1920

Učitelji in krajevna oblast leta 1920