Novoletna proslava

Novoletne proslave potekajo z manjšo prekinitvijo zaradi gradnje nove telovadnice od leta 1986, ko smo v starem Prosvetnem domu pripravili prvo. Pripravljanje programa prvih novoletnih proslav je pravzaprav ponudilo zametke društva Trillek, ki je bilo ustanovljeno aprila 1991. Tradicionalna prireditev je bila sprva lokalna, namenjena Colčanom, postopoma pa je nato pridobivala širši krog obiskovalcev; danes prihajajo  s celotnega območja naše občine in tudi iz sosednjih (Vipava, Idrija, Postojna). Novoletna proslava ponuja utečen pristop k podajanju zabavno-glasbenih vsebin, ki so ga obiskovalci sprejeli.
Pomemben mejnik je bila izgradnja nove telovadnice leta 2003, še večji pa projekt zvočne izolacije v njej in nakup prireditvenega odra ter svetlobne opreme leta 2005.

V zadnjih letih s pridom uporabljamo tudi multimedijska sredstva. Prireditev Novoletna proslava je edini tovrstni dogodek v občini Ajdovščina v okviru novoletnih praznovanj.  Več novoletnih proslav smo posneli in predvajali na lokalnih televizijah, s krajšimi reportažami smo se predstavili tudi tv gledalcem in radijskim poslušalcem RTV centra Koper.

Oglejte si kratke televizijske reportaže z zadnjih Novoletnih proslav

Novoletna proslava 2013 Novoletna proslava 2012  Novoletna proslava 2010, Novoletna proslava 2009, Novoletna proslava 2008, Novoletna proslava 2007, Novoletna proslava 2006

PRIZNANJA COLSKA GARTROŽA in COLSKI TRN
Na prvi proslavi leta 1986 smo zastavili akcijo nagrajevanja posameznikov in skupin, ki so v iztekajočem se letu izstopali s svojimi dejanji. Nagrajevanje se je prijelo in postalo tradicionalna popestritev novoletnega praznovanja. Ime priznanja Colska gartroža  izhaja iz dejstva, da je gartroža, kot pri nas rečemo vrtnici, cvetlica osupljive lepote, ki pa ima tudi trnje. Simbolično naj bi bilo to povezano z odrekanji in težavami, s katerimi se srečujejo ljudje oziroma društva in organizacije, ki v našem kraju na različne načine prispevajo k ustvarjalnosti in napredku.
Prvih pet let smo podeljevali tudi negativno priznanje, imenovano Colski trn. Prvo je bilo šaljive narave, sledilo je nekaj resnih, nato pa je prevladalo mnenje, da negativnih dogodkov ne bomo izpostavljali.
Dobitniki Colskega trna:
1986: KS Col za neuspešno iskanje vode z globinskimi vrtinami;
1987: osnovna organizacija ZSMS Col za neaktivnost;
1988: mladinska ekipa RK Col, ki je prenehala z igranjem rokometa;
1989: Kmetijska zadruga Vipava za zanemarjen objekt pri Zadružnem domu;
1990: občina Ajdovščina zaradi nameravane gradnje vojaških objektov v  Dolarski dolini;
1991: simbolični colski trn jugoslovanski vojski zaradi agresije na Slovenijo, ki smo jo čutili tudi na Colu.

Posebna razpredelnica z dobitniki Colske gartrože

LETO DOBITNIK FUNKCIJA OBRAZLOŽITEV
1986 Anton Tratnik predsednik RK Col Dokončanje gradnje igrišča Lipov gaj
1987 Ivan Škvarč predsednik KS Col Uspešno vodenje krajevne skupnosti
1988 Ivan Trošt   † zborovodja Uveljavitev MoPZ Razpotje
1989 Ans. bratov Benčina glasbeniki Ohranjanje glasbene tradicije
1990 dr. Franc Koren zdravnik Za vsestransko aktivnost na vasi
1991 Franc Černigoj učitelj Ohranjanje bogatega ljudskega izročila
1992 Silvester Peljhan predsednik KS Col Za energijo na čelu krajevne skupnosti
1993 Silvo Tratnik  † predsednik BK Col Za vodenje izgradnje balinišča
1994 Srečko Praček † gasilec Aktivnost v gasilskem društvu
1995 Jože Tratnik  gostinec Kulinarična promocija kraja
1996 Stanko Ipavec  † duhovnik Vsestranska oživitev župnije
1997 Branko Leban rokometaš Oživitev rokometa na Colu
1998 Ivanka Bizjak predsednik KS Col Prva in tudi uspešna ženska na čelu KS
1999 Lovska družina Col lovci 50 – letni jubilej
2000 Dragica inTone Bajec družina Vzgoja posvojencev in rejnic
2001 Ni bila podeljena   Gradnja telovadnice / ni bilo proslave
2002 Ni bila podeljena   Gradnje telovadnice / ni bilo proslave
2003 Ivan Irgl ravnatelj OŠ Col Projekta nova šola in telovadnica
2004 Anton Tratnik član KS Col Zaključek projekta Vodovod Gora
2005 Ni bila podeljena   Brez izstopajočega dogodka
2006 MoPZ Razpotje pevski zbor 50 – letni jubilej
2007 PGD Col gasilsko društvo Zaključen projekt gradnje doma
2008 Stanislav Mikuž carinska uprava Osebni pečat pri številnih projektih KS
2009 MePZ Duri pevski zbor Promocija kraja v oddaji Spet doma
2010 Jože Trošt duhovnik Življenski jubilej in bogat glasbeni opus
2011 Ni bila podeljena   Brez izstopajočega dogodka
2012  dr. Jurij Bizjak  koprski škof Prvi cerkveni dostojanstvenik s Cola 
2013  Marko Kobal
 operni pevec Prvak SNG Opera in balet
2014  Milan Pregelj
duhovnik Nakup defibrilatorja, srebrna maša